Home Programma 10 Speerpunten Kandidaten Dorpsraadpleging


10 Speerpunten


Veiligheid Niet bouwen in het groen Geen extra verhoging van de lokale lasten Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Winkelcentrum Oude Dorp
Goed onderwijs is belangrijk Energie zuinige maatregelen Het verenigingsleven en vrijwilligers zijn belangrijk Fusie is momenteel van de baan Wegen en groenvoorziening


Stem Lokaal Stem Lijst 2

1. Veiligheid is voor Dorpsbelangen Huizen prioriteit nummer 1

Voor Dorpsbelangen Huizen is veiligheid prioriteit nummer 1. Zowel inwoners als bezoekers moeten zich te allen tijde veilig voelen. Daarom moet er meer politie en Boa’s zichtbaar op straat komen. Beveiligingscamera’s kunnen eveneens ingezet worden, maar altijd tijdelijk en met voldoende respect voor de privacy van onze inwoners. Dorpsbelangen Huizen wil tijdens de jaarwisseling meer vuurwerkvrije zones bij scholen, winkelcentra en seniorenhuisvesting. Wij streven naar een veilig dorp voor onze inwoners en bezoekers.

[terug]

2. Geen grote bouwprojecten en niet bouwen in het groen

Grote bouwprojecten zullen het dorpse karakter van Huizen ernstig schaden. Wij willen uitsluitend inzetten op kleinere inbreidingsprojecten en het transformeren van schoolgebouwen en leegstaande kantoren naar jongeren– en seniorenhuisvesting. Niet bouwen op de Vista, ijsbaan, volkstuinen, sportvelden en atletiekbaan.

Laat onze mooie groene kust met rust! De zorgen van omwonenden bij bouwprojecten en ook bij de kustvisie moeten serieus genomen worden. Huizen moet niet het Manhattan van ’t Gooi worden, geen extreme hoogbouw. Bouwen op de landtong “Het Huizerhoofd” is een aantasting van het natuurgebied. Wij willen dat dit gebied beter onderhouden wordt, zodat de inwoners van Huizen er optimaal van kunnen genieten. Dorpsbelangen Huizen wil geen versteend dorp.

Wat groen is moet groen blijven!


[terug]

3. Geen extra verhoging van de lokale lasten

Voor de Onroerende zaak belasting (OZB), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing wil Dorpsbelangen Huizen uitsluitend de inflatiecorrectie toepassen. Geen extra verhoging

van 9% zoals het huidige college 2018-2022 heeft gepresenteerd om de gaten in de financiële begroting te dichten. Eerder is er op initiatief van Dorpsbelangen Huizen aan ieder gezin € 122,- terugbetaald van de afvalstoffenheffing. Mensen met een laag inkomen moeten worden ondersteund met de mogelijkheid tot kwijtschelding van de lokale lasten.


[terug]

4. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).

De aanpassingen voor de snelle busverbinding naar Hilversum gaat Huizen € 750.000.- kosten. Er worden hiervoor veel bomen gekapt, dit terwijl de tijdswinst minimaal is. In Blaricum zal de HOV-bus met een maximum snelheid van 30 km per uur met het verkeer meerijden.

Dorpsbelangen Huizen wil GEEN woningen op de Kalmoes en de parkeerplaats Oostermeent om de kosten van de aanpassingen aan het HOV te dekken.

Alleen een snelle bus voor Huizen is niet voldoende, er is behoefte aan een railverbinding.


[terug]

5. Winkelcentrum Oude Dorp

Dorpsbelangen Huizen is verheugd, dat het grootschalige winkelcentrum in het Oude Dorp van de baan is. Er zijn woningen voor in de plaats gekomen. Bij toekomstige ontwikkelingen in het oude centrum moet het dorpse karakter worden behouden. Daarnaast moet parkeren gratis blijven! De winkels mogen op zondag geopend zijn, maar het moet geen verplichting zijn voor de winkeliers. Dorpsbelangen Huizen wil behoud van koopkracht in ons dorp.


[terug]

6. Goed onderwijs is belangrijk

Dorpsbelangen Huizen draagt het onderwijs een warm hart toe. Een gezond en fris binnenklimaat is essentieel in bestaande en nieuw te bouwen scholen. Het schoolzwemmen vindt Dorpsbelangen Huizen belangrijk en moet onderdeel blijven van het lespakket.


[terug]

7. Energiezuinige maatregelen

Het nemen van energiezuinige maatregelen moet worden gestimuleerd en gesubsidieerd. De komende jaren komt er door de energietransitie veel op de inwoners van Huizen af. De kosten van energiezuinige maatregelen zoals na-isolatie, HR++ glas, warmtepomp en zonnepanelen kunnen hoog oplopen, en zo een belemmering zijn om maatregelen te nemen. Dorpsbelangen wil dat energiezuinige maatregelen bereikbaar zijn voor iedereen.

De elektrische auto is in opkomst, laadpalen in ons dorp moeten door de gemeente worden gefaciliteerd.


[terug]

8. Het verenigingsleven en vrijwilligers zijn belangrijk

Voor het sociale leven van onze inwoners is een levendig verenigingsleven zeer belangrijk. Vrijwilligers zijn daarbij van onmisbaar belang. Zonder hen zou ons dorp veel minder aantrekkelijk zijn. Dank aan allen, die zich belangeloos inzetten voor anderen. Het Huizer Museum, dat ook veel vrijwilligers heeft, heeft ambitie en wil naar een nieuw gebouw. Dorpsbelangen Huizen vindt de huidige locatie in het Oude Dorp bij de vissersbuurt uitermate geschikt voor het Huizer Museum. Een investering van bijna € 15 miljoen voor het dorpsmuseum is buiten proportioneel. Dorpsbelangen Huizen geeft liever geld uit aan gezellige evenementen in plaats van dure onderzoeken. Van de onderzoeken, die momenteel lopen kun je een Huizerdag en de Havendagen organiseren. Dorpsbelangen Huizen is voorstander van nieuwe evenementen. Want evenementen zoals de Huizerdag en de Havendagen brengen leven in de brouwerij, men ontmoet elkaar in een gezellige sfeer, dat is goed tegen eenzaamheid en goed voor de gemeenschapszin.


[terug]

9. Geen fusie met Blaricum of Laren

De fusie met de ons omliggende dorpen is momenteel van de baan, daar is Dorpsbelangen Huizen zeer verheugd over. Huizen werkt goed samen met haar buurgemeenten op het gebied van bijvoorbeeld het Sociaal Domein en de gemeentelijke belastingen. Dorpsbelangen Huizen is daar voorstander van.
Samenwerken is Oké, maar samenvoegen Nee!


[terug]

10. Wegen en groenvoorziening

Een groene leefomgeving is belangrijk voor alle inwoners van Huizen. Fietspaden en wegen moeten goed onderhouden worden. De laanstructuur op de Nieuwe Bussummerweg moet worden hersteld, er moet in de gemeente een herplantingsplicht komen. Dorpsbelangen Huizen vindt de groene longen, die wij in Huizen hebben, belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. De groenvoorziening kan op een meer ecologische wijze, maar ook ecologische groenvoorziening heeft onderhoud nodig. Vooral langs de toegangswegen moet het groen goed onderhouden worden. Dorpsbelangen Huizen wil geen versteend dorp. Wat groen is moet groen blijven!Dorpsbelangen Huizen wil voor onze inwoners een schoon, goed onderhouden, groen en vooral veilig dorp!

Dorpsbelangen Huizen, ook voor uw Belang.

Dorpsbelangen Huizen wil een gezellig dorp, geen Gooistad!
Dorpsbelangen Huizen, de énige echte dorpspartij van Huizen

Samenwerken is Oké, samenvoegen NEE!